Villkor

ONLINESHOP S.R.L., en rumänsk juridisk enhet, har sitt säte i Piatra Neamt, 26A Olteniei Street, registreringsnummer med handelsregisteret J27 / 513/2004 och skatte-ID: RO16306031.

 

  1. KONTRAKTUELL DOKUMENTATION

 

Genom att göra en beställning på webbplatsen samtycker köparen till formen av kommunikation (per telefon eller e-post) varigenom ONLINESHOP S.R.L. bedriver sin affärsverksamhet.

Meddelandet som mottagits av köparen, efter beställning, fungerar som information och står inte för beställningsacceptet. Meddelandet görs elektroniskt (e-post) eller per telefon.

Av motiverade skäl, ONLINESHOP S.R.L. förbehåller sig sin rätt att ändra mängden varor i vilken ordning som helst. Om den ändrar mängden varor i beställningen kommer den att informera köparen via e-postadressen eller telefonnumret som anges vid beställningen och returnerar det betalda beloppet.

Avtalet ska betraktas som ingått mellan ONLINESHOP SRL och köparen när köparen via e-post har mottagit meddelandet om beställningssändningen.

 

  1. FAKTURERING - BETALNING

 

Varupriserna som visas på webbplatsen www.mypni.se inkluderar moms enligt gällande lag.

Priset och den angivna betalningsmetoden ska anges i varje order. ONLINESHOP SRL ger köparen en faktura för de levererade varorna, köparens skyldighet är att tillhandahålla all nödvändig information för fakturaförfarandet enligt gällande lag.

För en korrekt kommunikation av fakturan som är relaterad till beställningen åligger köparen skyldigheterna att uppdatera när det är nödvändigt sina kontodata eller på www.mypni.cse och få åtkomst till information och dokument relaterade till varje beställning, som finns på sitt konto.

 

  1. GOODS LEVERING

ONLINESHOP S.R.L. åtar sig att leverera varorna i dörr till dörr budsystem till köparen.

Säljaren kommer att säkerställa korrekt förpackning av varorna och kommer att säkerställa överföring av medföljande dokument (faktura och garantiintyg utfärdat av säljaren eller dess leverantör för de köpta varorna).

Observera att när man köper en ny produkt, på kundens begäran, är distributörer skyldiga att ta EEEW (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning) som ett "en till ett" -system, gratis, på samma villkor som leveransen av den nya produkten , om utrustningen är av motsvarande typ och har uppfyllt samma funktioner som den nytillhandahållna utrustningen.

 

  1. GARANTIER

 

Alla varor som säljs av ONLINESHOP S.R.L. ska täckas av garantivillkor som krävs i gällande lagstiftning och tillverkarnas handelspolicy. Varorna är nya i originalförpackningar och kommer från källor som är godkända av varje tillverkare.

I händelse av att varor som påstås vara defekta inom garantiperioden ska de fortsättas som anges i garantibeviset.

Avsaknaden av något bra garantiintyg bör meddelas inom 48 timmar efter mottagandet av varorna på [email protected]

OBS: Vi utför inga service- och installationsdörrar.

 

  1. ÖVERFÖRING AV GODENS EGENSKAP


Varans äganderätt ska överföras vid leverans, efter köparens betalning på den plats som anges i ordern (leveransbetydelse - signatur för mottagande av transportdokumentet tillhandahållet av kurir).

 

  1. PERSONLIG DATABEHANDLING

 

Enligt lag nr. 677/2001 om skydd av individer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för sådana uppgifter, ändrade och kompletterade, är ONLINESHOP SRL skyldig att hantera säkert och endast för de angivna syftena, all personlig information som du tillhandahåller oss. ONLINESHOP SRL är registrerat i registret för behandling av personuppgifter under nr. 18650.

Syftet med datainsamlingen är: informera kunderna om statusen för deras konto, informera köparna om utvecklingen och statusen för deras beställningar, utvärdera de levererade varorna, affärsaktiviteten för att marknadsföra varorna, marknadsföring, reklam, media, administration , utveckling, marknadsundersökningar, statistik, uppföljning och övervakning av försäljning och kundbeteende.
Genom att fylla i uppgifterna i form av kontogenerering och / eller ordning förklarar och känner köparen villkorslöst att hans / hennes personuppgifter ska inkluderas i databasen för ONLINESHOP S.R.L. och samma uttrycker sitt uttryckliga och entydiga avtal med alla sådana personuppgifter som ska lagras, användas och behandlas av ONLINESHOP S.R.L ..

Köparens personliga information kan också tillhandahållas åklagarmyndigheten, polis, juridiska domstolar och andra behöriga organ i staten, under och inom gränserna för de rättsliga bestämmelserna och som ett resultat av alla uttryckligen inlämnade ansökningar.